Cigánske karty

Karty si kreslili v minulosti kočovní cigáni, ktorí boli mimoriadne šikovní a vynaliezaví. Mali nesmierny talent na čítanie z obrázkov. Dnes sa čítať môžete naučiť aj vy. Alebo si prísť dať k nám nahliadnuť do osudu.

Karty sú veľmi zaujímavé. Majú nádherné obrázky, už pri pohľade na obrázok sa zobrazí udalosť alebo určitá vlastnosť.

Kombináciou pochopíte ich spojitosť a dostanete odpovede na rôzne otázky. Karty sú vhodné na výklady o láske, priateľstve ale aj o práci a zdraví.