Anjeli

Anjeli sú Božími poslami. Sú nádherné duchovné bytosti , ktoré majú za úlohu realizáciu Božieho plánu. Nie sú viditeľní volným okom, nemajú hmotné telo, preto sa môžu ľubovolne pohybovať priestorom a aj časom. Anjelov nemôžeme vidieť, nie sú z mäsa a kostí , ale môžeme ich vnímať.

Treba mať otvorené srdiečko, aby sme precítili ich prítomnosť. Poznanie a cítenie prítomnosti anjelov spoznávame väčšinou svojou intuíciou alebo vnútorným hlasom.

Anjeli nám otvárajú cesty v riešení našich boliestok, problémov a trápení. Je len na nás či ich pustíme k nám, a vypočujeme si ich posolstvo.

Anjelov môžeme zavolať na pomoc , čakajú len na naše zavolanie, sú nám neustále nablízku. Volajme ich, anjeli sa tešia , keď nám môžu pomáhať.

Ak sme chorí , pomôžu nám pri liečení , ale pomôžu urovnať aj problematické vzťahy, ochraňujú nás na cestách , pred nebezpečenstvom, poskytujú nám pocit bezpečia. Nikdy nie sme samy , stále sú pri nás.

Sú tu, aby nám pomáhali , len ich treba o to požiadať. A samozrejme im poďakovať za ich pomoc.

Popis Archanjelov a Majstrov

Gabriel - Božia sila
Radosť extáza, živelnosť, tanec. Napojenie sa na božiu silu. Poznanie životného poslania a stanovenie cieľov. Oslobodenie od všetkých obmedzujúcich predstáv a myšlienok. Uzdravenie vnútorného dieťaťa. Pri zmenách. Pomoc pri tvorivom vyjadrovaní.

Raziel - Božie tajomstvo
Poznanie seba v Bohu, Boha v sebe. Čistenie a detoxikácia. Prebudenie majstrovského Ja. Sila Slnka. Mužský aspekt tvorenia. Prepojenie prvej a ôsmej čakry. Naše bohatstvo v srdci sa prejaví ako bohatstvo vo fyzickom svete. Pomáha pochopiť duchovné myšlienky cez sny.

Melchisedech
Je najvyššou bytosťou materializačného lúča. Dohliada na dodržovanie Božieho poriadku, aby sa od neho nič neodchýlilo. Harmonizuje duchovný a hmotný svet. Podporuje tvorivú silu. Pre duchovných učiteľov. Spolu s Archanjelom Rafaelom uzdravuje telo. Učí nás prežívať duchovnosť v každodennom živote.

Sandalfon 
Nežnosť, romantika. Prejavuje sa cez hudbu. Uskutočnenie snov hravým spôsobom, ktorý sme poznali ako deti. Spojenie sa s dvojpaprskom. Spojenie Boha a Bohyne v nás, svetlo a tma už nie sú oddelené. Stretnutie s vnútorným dieťaťom. Doručuje odpovede na naše modlidby.

Jofiel - Božia krása 
Pri ťažkostiach s učením, pri skúškach. Kontakt s intuíciou, vnútorným hlasom a vyšším ja. Spojenie s najvyšším vedomím. Oslobodenie od potreby hodnotiť seba a ostatných. Kontakt s vnútornou múdrosťou. Učenie sa novým schopnostiam. Inšpiruje nás pri skrášľovaní nášho príbytku.

Matka Sofia 
Znovuobjavenie ženskej sily, vymazanie úloh obetí a páchateľov – zmierenie mužského a ženského pólu. Pri liečení karmických zranení, zajatí v materiálnom svete. Prekonanie závisti, konkurencie a väzby na matriarchát. Objavujme v sebe energie opačného pohlavia a súperenie mužov a žien sa zmení v spoluprácu. Múdrosť.

Anael 
Vesmírny oheň, otrasenie starými predstavami, spálenie odpadu minulosti a strachu. Pri transformácií nižších pudov. Aj cez utrpenie a bolesť sa učíme, nikto to však takto od nás nechce. Zbavuje nás ťaživých myšlienok. Vyberajú si ho deti, ktoré cítia strach.

Chamuel - Boh je môj cieľ
Harmonizuje všetky druhy vzťahov, k sebe samému, druhým, k prírode, k Bohu. Kreativita a inšpirácia. Pri neposlušných deťoch. Znovuobjavenie vnútorného dieťaťa. Je inšpirátorom umeleckých činností. Keď sa už niekto nedokáže smiať. Pomáha pri hľadaní povolania. Archanjel mieru.

Jeremiel - Božia milosť
Uzdravuje emócie a pomáha nám, aby sme vedeli odpustiť a naplánovať si pozitívne životné zmeny. Pomáha s prorockými víziami. Pohladí našu dušu a požičia nám ružové okuliare. Naučí nás chovať sa k sebe s úctou. S archanjelom Murielom otvára srdcovú čakru.

Camael 
Ukazuje nám temnú stránku osobnosti, učí nás ju akceptovať a žiť s ňou. Pri neakceptovaní temnej stránky. Zmierenie protikladov. Stretnutie so svojimi strachmi a vysporiadanie sa s nimi. Tam, kde je svetlo, musí byť aj tma, tam kde je dobro, musí byť aj zlo, uznajme to a vyberme si, ktorou stranou pôjdeme.

Muriel 
Láska, radosť, povznesenie a bezstarostnosť. Otvorenie brány v srdečnej čakre. Vnútorné obmedzenie je prekonané a ani navonok neexistujú hranice. Čerpanie energie z prírody, hlavne rastlín a kryštálov. Odpustenie, posolstvo snov. Keď pustíme lásku do svojho srdca začnú sa diať zázraky.

Orifiel
Keď sa zamotáme v živote a už ani nevieme kde ideme, a prečo tam ideme. Rozfúka oblaky v našom vnútornom zraku a my vidíme. Nemusíme už kľučkovať, môžeme ísť priamou cestou. Vidíme jasnejšie, vidíme ďalej. Sústredenie na priority.

Haniel - Božia sláva 
Pochopenie a rozvíjanie vlastnej veľkosti bez prepadnutia pýche a arogancii. Keď sa máme rozhodnúť. Skutočné poznanie, posilnenie tretieho oka. Energia oslovuje ľudí inkarnovaných v Atlantíde. Sebadôvera, sebaistota. Pomáha vycibriť naše schopnosti.

Rafael - Boh lieči 
Lieči telo a dušu, zem a celý vesmír. Dohliada na fyzické liečenie všetkých živých bytostí. Pre lekárov, liečiteľov. Keď sa cítime vyčerpaní, bez akejkoľvek sily. Posiela nám odkazy ako si pomôcť pri liečení. Lieči aj priestor v ktorom práve horí.

Bariel
Posilnenie citu a vnímanie ostatných foriem života. Rešpekt k všetkému živému. Harmónia so Zemou. Spojenie s ríšou zvierat a rastlín. Ochrana fyzického tela. Uzemnenie. Objavenie svojho silového zvieraťa. Len vtedy ak si budeme vážiť všetko živé okolo seba si budeme vážiť aj seba.

Michael - Kto je ako Boh
Ochrana, očistenie a stabilizácia aury, očistenie priestorov. Pri pocitoch bezmocnosti, pri vyčerpanosti, keď potrebujeme ochranu. Transformácia nežiadúcich energií. Začiatok nového a skončenie starého. Pomáha nám preťať všetky putá, ktoré nás vyčerpávajú.

Natanael 
Sprostredkovanie nebeských vízii. Pri prekonaní duchovného strachu. Kontakt s anjelmi a majstrami. Kozmické osvietenie, spontánne vyliečenia a zázraky. Duchovná pravda sa stáva aj našou pravdou. Nebo a zem sa spájajú. Ak v sebe nosíš svetlo Archanjel Natanael ťa nájde, uver mu a prebuď sa.

Ariel - Božia levica
Asistuje nám pri starostlivosti o prírodu a liečení zvierat. Spolupracuje s Archanjelom Rafaelom. Historicky sa spája s kráľom Šalamúnom. Ariel vládne vetrom a moru, oslovuje ľudí, ktorý žili v Atlantíde. Zaoberá sa božskou mágiou – okamžité zhmotnenie.

Uriel - Boží oheň 
Dáva do súladu telo, ducha a dušu. Keď chýba odvaha k realizácii vízií, ožiari našu myseľ božskou inšpiráciou. Súlad s božím prúdom - vysnené sa stáva skutočnosťou. Súlad hmoty bohatstva a duchovna. Učí nás poznaniu, že materiálny svet nie je jediným svetom.

Raguel - Priateľ Boha
Rovnováha jemnohmotných tiel a fyzického tela. Pri zanedbávaní potrieb fyzického tela, podvýžive čakier jedna až štyri. Kontakt s prírodou a s našim strážnym anjelom. Ešte nikto sa nestal mystikom bez toho aby si vážil a miloval svoje fyzické telo. Učí nás rozumieť svojim pocitom. Archanjel spravodlivosti.

Zadkiel - Božia blahovôľa 
Rozvíja najvyšší potenciál každej bytosti, anjel rastu. Rozpustenie karmy, myšlienkových vzorcov a spôsobov chovania, ktoré nám bránia na ceste k slobode. K usporiadaniu myšlienok, otvára jasnopočutie. Pri potrebe sebadôvery. Keď sa bojíme uznať a uplatniť svoje schopnosti.

Metatron
Otvára brány vedomia a dimenzii. Pri depresiách, pri obmedzení materiálnym svetom, keď sa cítime odlúčený od Boha, od jednoty. Prístup a poznanie k duchovným a ezoterickým vedám. Spojenie so svojim ja a jadrom svojej bytosti. Pomáha pri výchove indigových a kryštálových detí.

Azrael - Ten, komu pomáha Boh
Pomáha dušiam zosnulých vrátiť sa do neba, ako aj ich smútiacim a trpiacim príbuzným. V hebrejských a islamských tradíciách sa mu hovorí „anjel milosrdenstva“. Spolupracuje s s archanjelom Rafaelom. Pomáha duchovným učiteľom. Sprostredkuje kontakt s milovaným zosnulým.

Seraphis Bej 
Pomáha s prekonávaním návykov a zlozvykov. Napomáha aktivovať sebaliečenie. Prijatie vlastného tela, prijatie vlastnej sily. Spojenie s prvou čakrou, uzemnenie, čistenie, preduchovnenie hmoty. Pomáha umelcom, hudobníkom, tvorivým snahám.

Helion 
Žijeme v šedom svete. Snažíme sa žiť ako tí ostatní, krčíme sa, nemám o sebe vysokú mienku. Ukážem ti kto si. Si úžasná ľudská bytosť. Keď si to dovolíš priznať, rozžiariš sa ako slnko a svojim svetlom budeš osvetľovať nielen svoju cestu ale ak cesty iných ľudí.

Pallas Athéna
Keď si bol dieťa nemal si starosti. Dostal si čo si chcel a neskúmal si, či sa to dá alebo nedá. Nepripustil si možnosť, že by si neuspel. Bol si spontánny, žil si v radosti a radoval sa zo života. Ak si to časom zabudol, pomôžem ti spomenúť si nato, aké to bolo jednoduché, keď si bol dieťa.

Victory 
Príde čas, kedy všetky nahromadené skúsenosti máš využiť. Stojíš na prahu niečoho veľkého, niečoho o čom ešte presne nevieš, niečoho čo ťa posunie ďalej, niečoho, z čoho máš možno strach. Pomôžem ti pripraviť sa a úspešne vstúpiť do tejto novej etapy tvojho života.

Mária
Niekedy máme pocit, že žijeme v nepriateľskom svete a sme v ňom sami. Zoberiem ťa do svojho náručia. Pocítiš všadeprítomnú lásku a pocit istoty. Táto láska tu stále je ale my sme niekedy slepí a nevidíme ju. Láska všetko prepojuje.

Sananda
Zbavuje ľudí negatívnych entít a nízkych energii. Keď naše konanie riadi ego – prekonanie ega. Čistenie priestorov, čistenie ľudí, situácií. Prekonanie únavy, duchovné poznanie. Využiť svoje schopnosti, svoj potenciál.

Angelika 
V minulosti sme zažili rôzne situácie, dobré aj zlé. K tým zlým sa neradi vraciame, radšej na ne zabúdame. Napriek tomu sú ale najväčších zdrojom skúseností a vďaka nim môžeme byť ešte silnejší. Pomôžem vám zahojiť rany minulosti a využiť poklady minulých skúseností.

Kuan Jin 
Zadržiavané alebo potlačované emócie ťa budú vždy prenasledovať. Buď ich uvoľníš a spracuješ alebo ťa nakoniec zabijú. Pomôžem ti spracovať tvoje pocity a emócie, odovzdať sa prúdu života, rozvinúť ženskú kvalitu. Naučím ťa súcitu a tolerancii s tými, ktorý ešte svoje emócie nespracovali.

Kristus 
Nekonečná láska. Komunikácia s Bohom, spojenie s Božským princípom – ukázanie smeru. Nevyriešené vzťahy s otcom. Oslobodenie sa od cudzích autorít a rozvíjanie svojej prirodzenej autority. Upevnenie viery, odpustenie, liečba, zázraky.

Džwal Kul 
Cítiš sa bezmocný a slabý. Myslíš, že nič nedokážeš. Som tu aby som ťa naučil prijať vlastnú silu. Uvedomíš si svoju silu, svoju hodnotu. Zo silou súvisí aj zodpovednosť, naučíš sa používať svoju silu na prospech všetkých.

Kamakura
Máš plnú hlavu nápadov ale akosi sa ti nechce do ich realizácie. Čo ťa brzdí. Pomôžem ti začať konať, nelám si hlavu nad tým ako budeš postupovať a proste rob čo si vždy chcel. Získaš vnútornú silu, budeš mať radosť z činnosti a zistíš, že prekážky neexistujú.

Aeolus
Niekedy si myslíme, že veci sa okolo nás dejú a že nemáme na ne nijaký vplyv. Všetko, čo sa deje tvoríme my. Naučím ťa využívať vlastnú tvorivú silu. Prevziať zodpovednosť za svoj život a vedome tvoriť svoju budúcnosť.

Hilarion 
Spoznať a prijať vlastnú silu, vlastnú veľkosť a neobmedzené schopnosti. Žiť život, ktorý bude prospešný ostatným. Neživiť ego ale ani falošnú skromnosť. Nájsť si svoje miesto v živote, svoje poslanie. Meditácia, spojenie s vyšším vedomím. Ukázať cestu ostatným.

Lady Portia 
Všetko má dva póly. Protiklady majú rovnakú podstatu a líšia sa len formou. Pochybujeme na ktorú stranu sa máme nakloniť a čo je správne, trpíme a nevieme, čo máme robiť. Naučím vás, že riešením je žiť v strede, žiť vo vnútornej rovnováhe a ako sa po vychýlení do nej znovu vrátiť.

El Morija 
Keď potrebujeme chrániť naše energetické pole a psychiku. Rúca neúčinné a obranné štíty, ktoré sme si vytvorili. Naplňuje nás pradôverou, dôverou v dobro, dôverou, ktorú sme poznali ako deti. Oslobodzuje nás od strachu a úzkosti. Začneme veriť v seba.

Orion 
V živote stretávame rôzne príležitosti. Nie vždy vieme rozoznať tie dobré, ktoré nás posunú na našej ceste dopredu. Naučím vás opustiť žabiu perspektívu a pozorovať veci s nadhľadom, správne sa rozhodovať a robiť tie „správne veci“.

Lao-c' 
Ísť s prúdom života, keď ideme s prúdom ide všetko ľahko. Nie sme tu na to aby sme niečo menili a hodnotili ale len prijímali to, čo sme si aj tak kedysi naplánovali. Vnútorný pokoj a mier. Žiť v prítomnosti, meditácia.

Lady Nada 
Tvoje telo je najdokonalejší nástroj. Príjmy ho také aké je, maj ho rád a staraj sa o neho. Každý deň mu povedz aké je krásne a úžasné a ono ti bude dobre slúžiť. Rozkoš, sexualita, zmyselnosť, vychutnávanie života všetkými zmyslami.

Kuthumi 
Spojuje s energiou a vedomím Zeme. Vytvára harmóniu nášho tela so Zemou. Prehlbuje chápanie súvislostí a vzájomného pôsobenia medzi telom aurou a prostredím. Učí trpezlivosti a realistickému pohľadu. Pomáha s koncentráciou a hľadaním zmyslu života.

Maha Chohan 
Keď potrebujeme získať nadhľad. Učí nás pozorovať ľudí a situácie tak aby sme sa oslobodili od potreby hodnotiť. Odstúpime o krok z chaosu a zajatia pocitov, sme neutrálnym pozorovateľom, dokážeme sa vcítiť a predsa zostať sami sebou.

Saint Germain
Negatívne vzorce chovania sa stále opakujú, zažívaš stále tie isté situácie. Zákon karmy ťa vždy dostihne. Pomôžem ti prekonať tieto vzorce, rozpustiť negatívnu karmu. Potom sa budeš môcť rozhodovať slobodne a neopakovať chyby z minulých životov

prevzaté z internetu, ak by to niekomu vadilo, prosím oslovte ma a článok vymažem. Ďakujem.

Čo nám chce povedať Archanjelská sviečka

Ako s nami sviečka komunikuje a čo nám chce plameň povedať.

Treba si všímať ako horí, aký má plameň, ako iskrí. Ak dymí sa nebojte, len spaľuje negatívnu energiu. Anjeli pracujú za Vás modlite sa a ďakujte im.

Pálenie sviečky Vám navodí príjemnú atmosféru.

Plameň – dym: hovorí okrem iného o tom, že Ti čistíme a pálime staré nánosy „aj“ z inkarnačných životov. Preto sa nečuduj že dymíme. Čím viac pálenia tým viac čistenia a mazanie minulosti, najmä z minulých životov. Ak máš za sebou čistenia cez rôzne techniky, dymíme menej. Môžem zanechať aj jemný popol – ten je pre teba aby si aj Ty priložil ruku k nášmu spoločnému dielu. Milujeme Ťa a sme stále s Tebou v každej situácii. My neposudzujeme a nerozlišujeme, jednoducho milujeme, pretože sme bytosti Svetelnej Lásky. Objímame Ťa.

Iskrenie: Pozoruj či sviečka iskrí, toto iskrenie môže aj nemusí byť s prevádzané farebnými efektmi. Je to znamenie, že sa niekto úmorne snaží brániť nám v práci. Prosím zapáľ sviečky Michaela alebo El Moriju. Potrebujeme pomôcť. Ak sviečku práve nemáš, tvoja krátka modlitba, aj vlastnými slovami nám pomôže v práci. Dôveruj nám, zvládneme to. Svetlo je Láska a Láska víťazí.

Mihotaním ťa vyzývam k silnejšej spolupráci k danej téme alebo utíšeniu tvojej mysle. Ak máš práve nepokoj v hlave a ja sa mihocem, prosím Ťa aby si stíšil svoju myseľ. Relaxuj, medituj, skľudni sa a my ti pomôžeme.

Praskot počas horenia: Niekto Vám bránil láske a práve teraz boli odstránené energie, ktoré Vám bránia Láske. S požehnaním sme odviedli každého do ich svetov, ktoré im prislúchajú. Plameň praská aj vtedy, keď sa snažíš tvrdohlavo a svojvoľne zasahovať do plameňa alebo vosku počas horenia sviečky, alebo keď si nervózny. Odstraňovanie nízkej energie občas spôsobuje menší rámus.

Sviečka vytiekla: zvládol si záťaž, ktorá bola počas čistenia. Gratulujeme Ti. Pozoruj obrazce ktoré po zaschnutí vznikli. Možno sme Ti chceli zanechať určitý odkaz. Zavolaj deti, tie sú bezprostredné, pomôžu Ti vidieť z obrázka to, čo dospelí nevidia.

Tanec, točenie: Je to náš prejav radosti z Tvojho záujmu pracovať na sebe, z toho, že si nás oslovil a že sme opäť všetci spolu ako jedna veľká rodina. S nami je celé nebo anjelov a celé nebo anjelov je s Tebou. Pracujeme a s radosťou čistíme.

Veľkosť plameňa menší ako 1,5 cm viac ako pol hodinu: Okolo seba máš dobré energie ,môžeš ma zhasiť, momentálne pracujeme ale nie je čo spracovávať. Nezľakni sa ak zhasnem sama, jednoducho som prevzala velenie . Zapáľ ma potom inokedy.

Veľkosť plameňa vysoký/menší : hovorí o intenzite našej práce ale aj o schopnosti byť s nami v kontakte, bez ohľadu nato, či si to uvedomuješ alebo nie.

Rozdvojenie knôtu: pracuje viacero svetelných tímov na rôznych témach a bytostiach súčasne. Nemaj z toho strach, sme viacerí ktorí sme tu a čistíme.

Bublanie sviečky: Prečo sa brániš ? Prečo nechceš nechať problémy samé odísť ? Nehľadaj vinníka, za všetko sme si zodpovedný my samy . Odpusti si, odpusť aj iným nech sa už stalo čokoľvek, všetci konáme tak, ako sme v tej chvíli najlepšie mohli, alebo vedeli. Nie je hanbou do blata padnúť ale v ňom ostať. Hore hlavu. Celé nebo a všetci Tvoji milovaní sú s Tebou. Všetci Ti veríme a tešíme sa s Tebou ako sa budeš mať zas lepšie. Spolu to dokážeme. Už sa konečne usmej.

Dutina (diera v sviečke): liečime tvoje skryté a hlboké rany. Odpusť, občas kvôli tomu vyplavíme na povrch aj ukryté bolesti, či Tvoje tajomstvá, je to pre Tvoje najvyššie dobro. Neľakaj sa, že vidíš taký zvláštny úkaz.

Sviečka praskla: Netráp sa nad tým , že praskla sviečka. Vynaložili sme veľa úsilia na Tvoju záchranu. Nemaj výčitky svedomia kvôli tomu. Je nám cťou pomáhať tebe ako aj ostatným, lebo všetko zo všetkým súvisí a dohromady tvoríme jeden celok. Negatívna energia je preč. Teš sa.

Sviečka sa preliala do druhej: Sú okolo teba energie, ktoré vnímaj s láskou spolupracuj s obidvoma energiami. V živote viac spolupracuj súčasne s týmito energiami, teda témami. Tvoj pocit, tvoja intuícia, prvá myšlienka či poznámka niekoho nablízku Ti bude odpoveďou pre Teba.

Spolu sme strávili čas, ďakujeme Ti, že si nás zavolal a sme nekonečne radi že sme my tu boli s Tebou.

Želáme Ti lásku a posielame ochranu.