FEBRUÁR 2018

KURZ  a PREDNÁŠKA  SAMOLIEČBY SO ŠTEFANOM ZÁKUŤANSKÝM  --

 

Samoliečba a liečivý pud  - Štefan Zákuťanský , ľudový liečitľ

Dátum predášky :  už vo fefruári 2018

PREDNÁŠKA  SA USKUTOČNÍ   13.2.2018  o 17 hod.  vstupné  5 eur

 

               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------